สมัครดีลเลอร์ (ตัวแทนจำหน่าย)

    สมัครดีลเลอร์ของ http://www.hikvision-thailand.com/  นั้น มีสิทธิประโยชน์และข้อดีเช่นทางบริษัทฯเรานั้นเน้นการขายส่งเป็นหลักทางบริษัทฯยินดีและขอเชิญชวน
 ร่วมมาสมัคร ดีลเลอร์ของเรา ท่านจะมีหน้าร้าน
 หรือ ไม่มีก็ได้ ขอให้เดินสายกล้องวงจรปิดได้ทางบริษัทฯจะได้ส่งลูกค้าให้ได้ตามพื้นที่ใกล้ เคียงที่ท่านทำงานอยู่ ท่านสมัครดีลเลอร์ได้ตามขั้นตอนดังนี้


 กรณีเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างร้าน ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

 
 1.เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
 2.สำเนาบัตรประชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
 3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
 4.กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอสำเนา ภพ. 20 ด้วย (ถ้ามี)
 5.แผนที่ตั้งบริษัท ที่สามารถติดต่อได้
 6.พร้อมรูปถ่าย 1 รูป

 กรณีเปิดเป็นร้านค้า แต่ยังไม่ได้จดในรูปแบบบริษัท ก็สมัครได้ โดยใช้เอกสารในการสมัครดังนี้
 
1.สำเนาบัตรประชนผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
 3.แผนที่ร้านค้า ที่สามารถติดต่อได้
 4.โทรศัพท์แจ้งความจำนงค์ในการขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 5.พร้อมรูปถ่าย 1 รูป

 ส่งเอกสารแล้วรบกวนแจ้ง

 1.ติดต่อ เบอร์ 095-7564564

 2.ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์ ถึงฝ่ายขายในเวลาทำการ
 3. E-mail :  
saleskgroup2557@gmail.com

    

CONTACT   095-7564564


Line:  
SALEMAN191

    

  

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 8.00 น. - 17.00 น.
:
   :  095-7564564