รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HQHI-F1/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่องแรกของ DS-7204HQHI-F1 / N 2 ช่องแรกของ DS-7208HQHI-F1 / N และ 4 ช่องทางแรกของ DS-7216HQHI-F1 / N
    • 
รองรับโหมด 1080P lite เปิดใช้งานเพื่อให้ได้ตระหนักถึง 1080P ไลต์แบบเรียลไทม์
    • 
เอาต์พุต HDMI / VGA พร้อมกัน ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 สำหรับ DS-7204 / 7208HQHI-F1 / N และความละเอียด 4K (3840 × 2160) สำหรับเอาต์พุต HDMI ของ DS-7216HQHI-F1 / N 
    • 
ระยะการส่งผ่านไกลผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
สูงสุด 4/8-ch การเล่นแบบซิงโครนัสที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นที่ความเร็วสูงสุด 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HQHI-F1/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่องแรกของ DS-7204HQHI-F1 / N 2 ช่องแรกของ DS-7208HQHI-F1 / N และ 4 ช่องทางแรกของ DS-7216HQHI-F1 / N
    • 
รองรับโหมด 1080P lite เปิดใช้งานเพื่อให้ได้ตระหนักถึง 1080P ไลต์แบบเรียลไทม์
    • 
เอาต์พุต HDMI / VGA พร้อมกัน ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 สำหรับ DS-7204 / 7208HQHI-F1 / N และความละเอียด 4K (3840 × 2160) สำหรับเอาต์พุต HDMI ของ DS-7216HQHI-F1 / N 
    • 
ระยะการส่งผ่านไกลผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
สูงสุด 4/8-ch การเล่นแบบซิงโครนัสที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นที่ความเร็วสูงสุด 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7216HQHI-F1/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่องแรกของ DS-7204HQHI-F1 / N 2 ช่องแรกของ DS-7208HQHI-F1 / N และ 4 ช่องทางแรกของ DS-7216HQHI-F1 / N
    • 
รองรับโหมด 1080P lite เปิดใช้งานเพื่อให้ได้ตระหนักถึง 1080P ไลต์แบบเรียลไทม์
    • 
เอาต์พุต HDMI / VGA พร้อมกัน ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 สำหรับ DS-7204 / 7208HQHI-F1 / N และความละเอียด 4K (3840 × 2160) สำหรับเอาต์พุต HDMI ของ DS-7216HQHI-F1 / N 
    • 
ระยะการส่งผ่านไกลผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
สูงสุด 4/8-ch การเล่นแบบซิงโครนัสที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นที่ความเร็วสูงสุด 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HQHI-F2/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่องแรกของ DS-7204HQHI-F1 / N 2 ช่องแรกของ DS-7208HQHI-F1 / N และ 4 ช่องทางแรกของ DS-7216HQHI-F1 / N
    • 
รองรับโหมด 1080P lite เปิดใช้งานเพื่อให้ได้ตระหนักถึง 1080P ไลต์แบบเรียลไทม์
    • 
เอาต์พุต HDMI / VGA พร้อมกัน ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 สำหรับ DS-7204 / 7208HQHI-F1 / N และความละเอียด 4K (3840 × 2160) สำหรับเอาต์พุต HDMI ของ DS-7216HQHI-F1 / N 
    • 
ระยะการส่งผ่านไกลผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
สูงสุด 4/8-ch การเล่นแบบซิงโครนัสที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นที่ความเร็วสูงสุด 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7216HQHI-F2/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่องแรกของ DS-7204HQHI-F1 / N 2 ช่องแรกของ DS-7208HQHI-F1 / N และ 4 ช่องทางแรกของ DS-7216HQHI-F1 / N
    • 
รองรับโหมด 1080P lite เปิดใช้งานเพื่อให้ได้ตระหนักถึง 1080P ไลต์แบบเรียลไทม์
    • 
เอาต์พุต HDMI / VGA พร้อมกัน ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 สำหรับ DS-7204 / 7208HQHI-F1 / N และความละเอียด 4K (3840 × 2160) สำหรับเอาต์พุต HDMI ของ DS-7216HQHI-F1 / N 
    • 
ระยะการส่งผ่านไกลผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
สูงสุด 4/8-ch การเล่นแบบซิงโครนัสที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นที่ความเร็วสูงสุด 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HUHI-F1/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
รองรับการจัดเก็บบนคลาวด์ (One Drive, Google Drive หรือDropBox) 
    •
เอาต์พุต HDMI และ VGA ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080p
resolution,HDMI output at up to 4K(3840x2160) resolution for
DS-7208HUHI-F1/N
    • 
ระยะการส่งข้อมูลที่ยาวผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
การเล่นซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch ที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นสูงสุด ความเร็ว 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HUHI-F1/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
รองรับการจัดเก็บบนคลาวด์ (One Drive, Google Drive หรือDropBox) 
    •
เอาต์พุต HDMI และ VGA ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080p
resolution,HDMI output at up to 4K(3840x2160) resolution for
DS-7208HUHI-F1/N
    • 
ระยะการส่งข้อมูลที่ยาวผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
การเล่นซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch ที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นสูงสุด ความเร็ว 256X.


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HUHI-F2/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
รองรับการจัดเก็บบนคลาวด์ (One Drive, Google Drive หรือ Drop Box) 
    •
เอาต์พุต HDMI และ VGA ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080p
resolution,HDMI output at up to 4K(3840x2160) resolution for
DS-7208HUHI-F1/N
    • 
ระยะการส่งข้อมูลที่ยาวผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
การเล่นซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch ที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นสูงสุด ความเร็ว 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HUHI-F2/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
รองรับการจัดเก็บบนคลาวด์ (One Drive, Google Drive หรือ Drop Box) 
    •
เอาต์พุต HDMI และ VGA ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080p
resolution,HDMI output at up to 4K(3840x2160) resolution for
DS-7208HUHI-F1/N
    • 
ระยะการส่งข้อมูลที่ยาวผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
การเล่นซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch ที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นสูงสุด ความเร็ว 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7216HUHI-F2/N

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับ HD-TVI, AHD และกล้องอะนาล็อกพร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
รองรับการจัดเก็บบนคลาวด์ (One Drive, Google Drive หรือ Drop Box) 
    •
เอาต์พุต HDMI และ VGA ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080p
resolution,HDMI output at up to 4K(3840x2160) resolution for
DS-7208HUHI-F1/N
    • 
ระยะการส่งข้อมูลที่ยาวผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
การเล่นซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch ที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นสูงสุด ความเร็ว 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HUHI-F1/S

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • รองรับ HD-TVI / อนาล็อก / AHD / IP กล้องสามไฮบริด
    • รองรับทั้ง HD-TVI และกล้องอะนาล็อกด้วยadaptive access
    • 
แชนเนลเต็มความละเอียด 5MP @ ไม่ใช่การบันทึกตามเวลาจริง
    • เอ้าพุท HDMI ที่สูงถึง 4K ในขนะเอ้าพุต VGA สูงถึง 1920 x 1080p ความละเอียด
    • 
ระยะการส่งที่ยาวนานผ่านสาย coax
    • รองรับการเล่นแบบซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HUHI-F1/S

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • รองรับ HD-TVI / อนาล็อก / AHD / IP กล้องสามไฮบริด
    • รองรับทั้ง HD-TVI และกล้องอะนาล็อกด้วยadaptive access
    • 
แชนเนลเต็มความละเอียด 5MP @ ไม่ใช่การบันทึกตามเวลาจริง
    • เอ้าพุท HDMI ที่สูงถึง 4K ในขนะเอ้าพุต VGA สูงถึง 1920 x 1080p ความละเอียด
    • 
ระยะการส่งที่ยาวนานผ่านสาย coax
    • รองรับการเล่นแบบซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HUHI-F2/S

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • รองรับ HD-TVI / อนาล็อก / AHD / IP กล้องสามไฮบริด
    • รองรับทั้ง HD-TVI และกล้องอะนาล็อกด้วยadaptive access
    • 
แชนเนลเต็มความละเอียด 5MP @ ไม่ใช่การบันทึกตามเวลาจริง
    • เอ้าพุท HDMI ที่สูงถึง 4K ในขนะเอ้าพุต VGA สูงถึง 1920 x 1080p ความละเอียด
    • 
ระยะการส่งที่ยาวนานผ่านสาย coax
    • รองรับการเล่นแบบซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HUHI-F2/S

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • รองรับ HD-TVI / อนาล็อก / AHD / IP กล้องสามไฮบริด
    • รองรับทั้ง HD-TVI และกล้องอะนาล็อกด้วยadaptive access
    • 
แชนเนลเต็มความละเอียด 5MP @ ไม่ใช่การบันทึกตามเวลาจริง
    • เอ้าพุท HDMI ที่สูงถึง 4K ในขนะเอ้าพุต VGA สูงถึง 1920 x 1080p ความละเอียด
    • 
ระยะการส่งที่ยาวนานผ่านสาย coax
    • รองรับการเล่นแบบซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7216HUHI-F2/S

    • H.264, H.264 + & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • รองรับ HD-TVI / อนาล็อก / AHD / IP กล้องสามไฮบริด
    • รองรับทั้ง HD-TVI และกล้องอะนาล็อกด้วยadaptive access
    • 
แชนเนลเต็มความละเอียด 5MP @ ไม่ใช่การบันทึกตามเวลาจริง
    • เอ้าพุท HDMI ที่สูงถึง 4K ในขนะเอ้าพุต VGA สูงถึง 1920 x 1080p ความละเอียด
    • 
ระยะการส่งที่ยาวนานผ่านสาย coax
    • รองรับการเล่นแบบซิงโครนัสสูงสุด 4/8-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HQHI-K1

    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับสตรีมหลักและ H.265 / H.264 สำหรับการสตรีมย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึก
    • เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7216HQHI-K1
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล
    • การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HQHI-K1

    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับสตรีมหลักและ H.265 / H.264 สำหรับการสตรีมย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึก
    • เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7216HQHI-K1
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล
    • การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7216HQHI-K1

    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับสตรีมหลักและ H.265 / H.264 สำหรับการสตรีมย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึก
    • เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7216HQHI-K1
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล
    • การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HQHI-K2

    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับสตรีมหลักและ H.265 / H.264 สำหรับการสตรีมย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึก
    • เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7216HQHI-K1
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล
    • การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7216HQHI-K2

    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับสตรีมหลักและ H.265 / H.264 สำหรับการสตรีมย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึก
    • เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7216HQHI-K1
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล
    • การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HQHI-K1/P

    • Self-adaptive normal camera and Hikvision PoC camera connection
    • H.265+/H.265/H.264+/H.264 encoding for the main stream, and H.265/H.264 for the sub-stream of analog cameras
    • Self-adaptive HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS signal input
    • Connectable to H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras
    • Up to 3 MP resolution for recording
    • Automatic power supply management for PoC camera to guarantee safety
    • Long distance transmission over UTP and coaxial cable
    • 4/8/16-ch synchronous playback


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HQHI-K2/P

    • กล้องธรรมดาที่ปรับตัวเองได้และการเชื่อมต่อกล้อง Hikvision PoC
    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับกระแสย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึก
    • การจัดการแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติสำหรับกล้อง PoC เพื่อรับประกันความปลอดภัย
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล
    • การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7216HQHI-K2/P

    • กล้องธรรมดาที่ปรับตัวเองได้และการเชื่อมต่อกล้อง Hikvision PoC
    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับกระแสย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึก
    • การจัดการแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติสำหรับกล้อง PoC เพื่อรับประกันความปลอดภัย
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล
    • การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HUHI-K1

    • กล้องธรรมดาที่ปรับตัวเองได้และการเชื่อมต่อกล้อง Hikvision PoC
    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับกระแสย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 5 MP สำหรับการบันทึก
    • 
เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7208HUHI-K2
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเชียล   
    • 
 การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HUHI-K1

    • กล้องธรรมดาที่ปรับตัวเองได้และการเชื่อมต่อกล้อง Hikvision PoC
    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับกระแสย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 5 MP สำหรับการบันทึก
    • 
เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7208HUHI-K2
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเชียล    
    • 
 การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HUHI-K2

    • กล้องธรรมดาที่ปรับตัวเองได้และการเชื่อมต่อกล้อง Hikvision PoC
    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับกระแสย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 5 MP สำหรับการบันทึก
    • 
เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7208HUHI-K2
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเชียล    
    • 
 การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HUHI-K2

    • กล้องธรรมดาที่ปรับตัวเองได้และการเชื่อมต่อกล้อง Hikvision PoC
    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับกระแสย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 5 MP สำหรับการบันทึก
    • 
เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7208HUHI-K2
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเชียล    
    • 
 การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7216HUHI-K2

    • กล้องธรรมดาที่ปรับตัวเองได้และการเชื่อมต่อกล้อง Hikvision PoC
    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับกระแสย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • ความละเอียดสูงสุด 5 MP สำหรับการบันทึก
    • 
เอาต์พุต HDMI ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840 × 2160) สำหรับ DS-7208HUHI-K2
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเชียล    
    • 
 การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7204HUHI-K1/P

    •  กล้องธรรมดาที่ปรับตัวเองได้และการเชื่อมต่อกล้อง Hikvision PoC
    • 
การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับกระแสย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • 
อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • 
เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • 
ความละเอียดสูงสุด 5 MP สำหรับการบันทึก
    • 
การจัดการแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติสำหรับกล้อง PoC เพื่อรับประกันความปลอดภัย
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเชียล    
    • 
 การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7208HUHI-K2/P

    • กล้องธรรมดาที่ปรับตัวเองได้และการเชื่อมต่อกล้อง Hikvision PoC
    • 
การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับกระแสย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • 
อินพุตสัญญาณ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS แบบปรับตัวเองได้
    • 
เชื่อมต่อกับกล้อง IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
    • 
ความละเอียดสูงสุด 5 MP สำหรับการบันทึก
    • 
การจัดการแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติสำหรับกล้อง PoC เพื่อรับประกันความปลอดภัย
    • การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเชียล    
    • 
 การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch
 
 

ช่องทางการติดต่อ

     

  

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
:
   :