รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7104HGHI-F1

    • H.264 / H.264+ & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับทั้งกล้อง HD-TVI / อนาล็อกและ AHD พร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
การบันทึกช่องสัญญาณเต็มรูปแบบที่ความละเอียดสูงถึง 1080P
    • 
เอาต์พุต HDMI และ VGA สูงถึง 1920 × 1080P ความละเอียด
    • 
ระยะการส่งที่ยาวผ่านสาย coax
    • 
รองรับการเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch ที่ความละเอียด 720P


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7108HGHI-F1

    • H.264 / H.264+ & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับทั้งกล้อง HD-TVI / อนาล็อกและ AHD พร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
การบันทึกช่องสัญญาณเต็มรูปแบบที่ความละเอียดสูงถึง 1080P
    • 
เอาต์พุต HDMI และ VGA สูงถึง 1920 × 1080P ความละเอียด
    • 
ระยะการส่งที่ยาวผ่านสาย coax
    • 
รองรับการเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch ที่ความละเอียด 720P


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7116HGHI-F1

    • H.264 / H.264+ & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับทั้งกล้อง HD-TVI / อนาล็อกและ AHD พร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
การบันทึกช่องสัญญาณเต็มรูปแบบที่ความละเอียดสูงถึง 1080P
    • 
เอาต์พุต HDMI และ VGA สูงถึง 1920 × 1080P ความละเอียด
    • 
ระยะการส่งที่ยาวผ่านสาย coax
    • 
รองรับการเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch ที่ความละเอียด 720P


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7104HQHI-F1/N

    • H.264 / H.264+ & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับทั้งกล้อง HD-TVI / อนาล็อกและ AHD พร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
•ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่องแรกของ DS-7104HQHI-F1 / N 2 ช่องแรกของ DS-7108HQHI-F1 / N และ 4 ช่องทางแรกของ DS-7116HQHI-F1 / N
    • 
รองรับโหมด 1080P lite ที่เปิดใช้งานเพื่อให้ได้ตระหนักถึง
1080P 1080P แบบเรียลไทม์และความละเอียด 720P lite
    • 
เอาต์พุต HDMI / VGA พร้อมกัน ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 สำหรับ DS-7104 / 7108HQHI-F1 / N และความละเอียด 4K (3840 × 2160) สำหรับเอาต์พุต HDMI ของ DS-7116HQHI-F1 / N
    • 
ระยะการส่งสัญญาณที่ยาวผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
สูงถึง 4/8-ch การเล่นแบบซิงโครนัสที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นที่ความเร็วสูงสุด 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7108HQHI-F1/N

    • H.264 / H.264+ & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับทั้งกล้อง HD-TVI / อนาล็อกและ AHD พร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
•ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่องแรกของ DS-7104HQHI-F1 / N 2 ช่องแรกของ DS-7108HQHI-F1 / N และ 4 ช่องทางแรกของ DS-7116HQHI-F1 / N
    • 
รองรับโหมด 1080P lite ที่เปิดใช้งานเพื่อให้ได้ตระหนักถึง
1080P 1080P แบบเรียลไทม์และความละเอียด 720P lite
    • 
เอาต์พุต HDMI / VGA พร้อมกัน ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 สำหรับ DS-7104 / 7108HQHI-F1 / N และความละเอียด 4K (3840 × 2160) สำหรับเอาต์พุต HDMI ของ DS-7116HQHI-F1 / N
    • 
ระยะการส่งสัญญาณที่ยาวผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
สูงถึง 4/8-ch การเล่นแบบซิงโครนัสที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นที่ความเร็วสูงสุด 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7116HQHI-F1/N

    • H.264 / H.264+ & การบีบอัดวิดีโอแบบดูอัลสตรีม
    • 
รองรับทั้งกล้อง HD-TVI / อนาล็อกและ AHD พร้อมการเข้าถึงที่ปรับได้
    • 
•ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่องแรกของ DS-7104HQHI-F1 / N 2 ช่องแรกของ DS-7108HQHI-F1 / N และ 4 ช่องทางแรกของ DS-7116HQHI-F1 / N
    • 
รองรับโหมด 1080P lite ที่เปิดใช้งานเพื่อให้ได้ตระหนักถึง
1080P 1080P แบบเรียลไทม์และความละเอียด 720P lite
    • 
เอาต์พุต HDMI / VGA พร้อมกัน ความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 สำหรับ DS-7104 / 7108HQHI-F1 / N และความละเอียด 4K (3840 × 2160) สำหรับเอาต์พุต HDMI ของ DS-7116HQHI-F1 / N
    • 
ระยะการส่งสัญญาณที่ยาวผ่านสายโคแอกเซียล
    • 
สูงถึง 4/8-ch การเล่นแบบซิงโครนัสที่ความละเอียด 1080p
    • 
การเล่นที่ความเร็วสูงสุด 256X


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7104HQHI-K1

    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับการสตรีมย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • 
HDTVI / HDCVI / AHD / ที่ปรับตัวเองได้ สัญญาณ CVBS 
    • 
ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่อง 1 ของ DS-7104HQHI-K1, ช่อง 1/2 ของ DS-7108HQHI-K1 และช่อง 1/2/3/4 ของ DS-7116HQHI-K1
    • 
รองรับของจริง เวลา 1080p lite และเมื่อเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ภาพจะคล้ายกับ 1080p
    • 
อินพุตกล้อง IP IP สูงสุด 2-ch 4 MP
    • 
การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล: สูงสุด 800m สำหรับ 1080p และ 1200m สำหรับสัญญาณ HDTVi 720p 
    • 
การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7108HQHI-K1

    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับการสตรีมย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • 
HDTVI / HDCVI / AHD / ที่ปรับตัวเองได้ สัญญาณ CVBS 
    • 
ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่อง 1 ของ DS-7104HQHI-K1, ช่อง 1/2 ของ DS-7108HQHI-K1 และช่อง 1/2/3/4 ของ DS-7116HQHI-K1
    • 
รองรับของจริง เวลา 1080p lite และเมื่อเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ภาพจะคล้ายกับ 1080p
    • 
อินพุตกล้อง IP IP สูงสุด 2-ch 4 MP
    • 
การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล: สูงสุด 800m สำหรับ 1080p และ 1200m สำหรับสัญญาณ HDTVi 720p 
    • 
การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-7116HQHI-K1

    • การเข้ารหัส H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 สำหรับกระแสหลักและ H.265 / H.264 สำหรับการสตรีมย่อยของกล้องอะนาล็อก
    • 
HDTVI / HDCVI / AHD / ที่ปรับตัวเองได้ สัญญาณ CVBS 
    • 
ความละเอียดสูงสุด 3 MP สำหรับการบันทึกช่อง 1 ของ DS-7104HQHI-K1, ช่อง 1/2 ของ DS-7108HQHI-K1 และช่อง 1/2/3/4 ของ DS-7116HQHI-K1
    • 
รองรับของจริง เวลา 1080p lite และเมื่อเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ภาพจะคล้ายกับ 1080p
    • 
อินพุตกล้อง IP IP สูงสุด 2-ch 4 MP
    • 
การส่งสัญญาณทางไกลผ่าน UTP และสายโคแอกเซียล: สูงสุด 800m สำหรับ 1080p และ 1200m สำหรับสัญญาณ HDTVi 720p 
    • 
การเล่นแบบซิงโครนัส 4/8/16-ch


 

 
 

ช่องทางการติดต่อ

     

  

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
:
   :