รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-9632NI-I8

    • รองรับเครือข่ายกล้องบุคคลที่สาม
    • 
บันทึกความละเอียดสูงสุด 12 ล้านพิกเซล
    • 
รองรับ 2-HDMI, 2-VGA, HMDI1 ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840x2160)
    • 
กล้อง IP 64 ตัวสามารถเชื่อมต่อกับแบนด์วิดท์ขาเข้า 320M 
    • 
สูงสุด อินเทอร์เฟซแบบ SATA ถึง 8 พอร์ต
    • 
รองรับ HDD hot swap พร้อม RAID0,1,5,6,10 สามารถกำหนดค่ารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
    • 
รองรับการตรวจจับสัญญาณเตือน VCA และค้นหา VCA หลากหลาย
    • 
รองรับรูปแบบวิดีโอ H.265 / H.264 / MPEG4


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-9664NI-I8

    • รองรับเครือข่ายกล้องบุคคลที่สาม
    • 
บันทึกความละเอียดสูงสุด 12 ล้านพิกเซล
    • 
รองรับ 2-HDMI, 2-VGA, HMDI1 ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840x2160)
    • 
กล้อง IP 64 ตัวสามารถเชื่อมต่อกับแบนด์วิดท์ขาเข้า 320M 
    • 
สูงสุด อินเทอร์เฟซแบบ SATA ถึง 8 พอร์ต
    • 
รองรับ HDD hot swap พร้อม RAID0,1,5,6,10 สามารถกำหนดค่ารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
    • 
รองรับการตรวจจับสัญญาณเตือน VCA และค้นหา VCA หลากหลาย
    • 
รองรับรูปแบบวิดีโอ H.265 / H.264 / MPEG4


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-9632NI-I16

    • รองรับเครือข่ายกล้องบุคคลที่สาม
    • 
บันทึกความละเอียดสูงสุด 12 ล้านพิกเซล
    • 
รองรับ 2-HDMI, 2-VGA, HMDI1 ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840x2160)
    • 
กล้อง IP 64 ตัวสามารถเชื่อมต่อกับแบนด์วิดท์ขาเข้า 320M 
    • 
สูงสุด อินเทอร์เฟซแบบ SATA ถึง 16 พอร์ต
    • 
รองรับ HDD hot swap พร้อม RAID0,1,5,6,10 สามารถกำหนดค่ารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
    • 
รองรับการตรวจจับสัญญาณเตือน VCA และค้นหา VCA หลากหลาย
    • 
รองรับรูปแบบวิดีโอ H.265 / H.264 / MPEG4


รูปภาพ

 รุ่นเครื่องบันทึก

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-9664NI-I16

    • รองรับเครือข่ายกล้องบุคคลที่สาม
    • 
บันทึกความละเอียดสูงสุด 12 ล้านพิกเซล
    • 
รองรับ 2-HDMI, 2-VGA, HMDI1 ที่ความละเอียดสูงสุด 4K (3840x2160)
    • 
กล้อง IP 64 ตัวสามารถเชื่อมต่อกับแบนด์วิดท์ขาเข้า 320M 
    • 
สูงสุด อินเทอร์เฟซแบบ SATA ถึง 16 พอร์ต
    • 
รองรับ HDD hot swap พร้อม RAID0,1,5,6,10 สามารถกำหนดค่ารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
    • 
รองรับการตรวจจับสัญญาณเตือน VCA และค้นหา VCA หลากหลาย
    • 
รองรับรูปแบบวิดีโอ H.265 / H.264 / MPEG4


 
 

ช่องทางการติดต่อ

     

  

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
:
   :