รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IRP

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    •  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    •  ระยะห่าง 
IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

 DS-2CE16C0T-IR

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    •  
ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  
 IP66 กันน้ำได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IRP

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    •  
ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  
 IP66 กันน้ำได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IR

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    •  
ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  
 IP66 กันน้ำได้f


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IRM

 

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    •  
ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  
 IP66 กันน้ำได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IT3

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR

    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะ IR ถึง 20m / 40m / 80m เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IT5

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR

    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะ IR ถึง 20m / 40m / 80m เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IT3

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    • 
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    • 
True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR

    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะ IR ถึง 20m/40m เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IRF

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IRPF

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IT3F

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 40m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IRPF

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CV2Q01EFD-IW

    •   ความละเอียดสูงถึง 1.0 ล้านพิกเซล
    •   Two video streams
    •   2.8mm เลนส์
    •   Digital Wide Dynamic Range
    •   3D ลดเสียงลบกวนแบบดิจิตอล
    •   ไมโครโฟนในตัว และลำโพงสนับสนุน ระบบเสียงสองทิศทาง
    •   รองรับการจัดเก็บข้อมูลบนบอร์ด 128 GB   

   


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IRPF

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IRF

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IRPF

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IRF

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IRMMF

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IRMF

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้

รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IT1F

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้

รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IT3F

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 40m เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้

รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16C0T-IT5F

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 80m เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้

รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IT1F

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้

รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56C0T-IT3F

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    
•  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 720p
    
•  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    
•  ระยะห่าง IR สูงสุด 40m เมตร
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  ปรับระบบ TVI/AHD/CVI/CVBS ได้


 
 

ช่องทางการติดต่อ

     

  

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
:
   :