รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16F1T-IT

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 3.0 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 3MP
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร
    •  IP66 กันน้ำได
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56F1T-ITM

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 3.0 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 3MP
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร 
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16F1T-IT1

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 3.0 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 3MP
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร 
    •  IP66 
กันน้ำได้
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16F1T-IT3

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 3.0 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 3MP
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 40 เมตร 
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16F1T-IT5

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 3.0 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 3MP
    •  True Day/Night
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 80 เมตร 
    •  IP66 กันน้ำได้
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56F1T-IT1

    •  3 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 3MP resolution
    •  True Day/Night
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  EXIR technology, up to 20m IR distance
    •  IP66 weatherproof
    •  Up the Coax(HIKVISION-C) 

 
 

ช่องทางการติดต่อ

     

  

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
:
   :