รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IR

   
   
•  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    •  ระยะห่าง 
IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IRP

    
    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 1.0 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  True กลางวัน/กลางคืน
    •  DNR, Smart IR
    •  ระยะห่าง 
IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D0T-IRP

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน, Smart IR
    •  
ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D0T-IR

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน, Smart IR
    •  
ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D0T-IRM

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน, Smart IR
    •  
ระยะห่าง IR สูงสุด 20m  เมตร
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IT1

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน, Smart IR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IT3

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน, Smart IR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 40 เมตร
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IT5

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน, Smart IR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 80 เมตร
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D0T-IT1

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน, Smart IR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-VPIT

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน,Smart IR
    •  OSD เมนู, DNR 
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D7T-IT

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน,Smart IR
    •  OSD เมนู, DNR 
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-ITM

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน,Smart IR
    •  OSD เมนู, DNR 
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D7T-IT1

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน,Smart IR
    •  OSD เมนู, DNR 
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D7T-IT3

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน,Smart IR
    •  OSD เมนู, DNR 
    •  True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 40 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D7T-IT5

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน,Smart IR
    •  OSD เมนู, DNR 
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 80 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-IT1

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR ,Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-IT3

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  True Day/Night
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  
True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 20 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D7T-IT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน,Smart IR
    •  OSD เมนู, DNR 
    •  True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 40 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D7T-AIT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2.0 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080p
    •  
True กลางวัน/กลางคืน,Smart IR
    •  OSD เมนู, DNR 
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ระยะห่างของ IR ถึง 40 เมตร 
    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-IT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตอะนาล็อก HD ที่ความละเอียดสูงสุด 1080P 
    •  เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  ทรูกลางวัน / กลางคืน
    •  เมนู OSD, DNR, Smart IR 
    •  WDR  TrueReal, 120dB
    •  เทคโนโลยี EXIR ขึ้น ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล

    •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-ITZ

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตอะนาล็อก HD ที่ความละเอียดสูงสุด 1080P 
    •  เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  ทรูกลางวัน / กลางคืน
    •  เมนู OSD, DNR, Smart IR
    •  True WDR
, up to 120dB
    •  
 เทคโนโลยี EXIR ขึ้น ถึง 30 เมตร IR ระยะไกล


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-AITZ

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตอะนาล็อก HD ที่ความละเอียดสูงสุด 1080P 
    •  เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  ทรูกลางวัน / กลางคืน
    •  เมนู OSD, DNR, Smart IR
    •  True WDR 
, up to 120dB
    •  
 เทคโนโลยี EXIR ขึ้น ถึง 30 เมตร IR ระยะไกล


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-VPIT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตอะนาล็อก HD ที่ความละเอียดสูงสุด 1080P 
    •  เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  ทรูกลางวัน / กลางคืน
    •  เมนู OSD, DNR, Smart IR
    •  True WDR 
 up to 120dB
    •  
 เทคโนโลยี EXIR ขึ้น ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล
     •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-AVPIT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตอะนาล็อก HD ที่ความละเอียดสูงสุด 1080P 
    •  เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  True กลางวัน / กลางคืน
    •  เมนู OSD, DNR, Smart IR
    •  True WDR
 up to 120dB
    •  
 เทคโนโลยี EXIR ขึ้น ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล
     •  IP66


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CC12D9T-A

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P 
    •  True กลางวัน / กลางคืน 
    •  เมนู OSD, 3D DNR 
    •  True WDR สูงสุด 120dB 
    •  เพิ่ม Coax (HIKVISION-C) 
    •  -A: AC24V / DC12V


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CC12D9T

    •  เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P  
    •  ใช้เทคโนโลยี HDTVI 
    •  True กลางวัน / กลางคืน 
    •  3D DNR, Smart IR 
    •  True WDR สูงสุด 120dB 
    •  เมนู OSD ควบคุมผ่าน UTC 
    •  -A: 24V AC / 12V DC


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CC12D9T-IT3E

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  OSD เมนู
    •  120dB true WDR
    •  
เทคโนโลยี EXIR ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล
    •  IP67
    •  PoC 


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CC12D9T-IT5E

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  OSD เมนู
    •  120dB true WDR 
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 80 เมตร IR ระยะไกล
    •  IP67
    •  PoC 


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CC52D9T-IT3E

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  OSD เมนู
    •  120dB true WDR 
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล
    •  IP67
    •  PoC 


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-VPIT

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 20 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67, IK10


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-ITP

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ถึง 20 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67,


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-IT

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 20 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67,


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-ITM

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIRถึง 20 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67,


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-IT1

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ถึง 20 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67,


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-IT3

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67, IK10


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-IT5

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ถึง 80 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-IT1

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ถึง 20 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67 กันน้ำได้
    •  
ขึ้น Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-IT3

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR , up to 12dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67 กันน้ำได้
    •  
ขึ้น Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-IT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67 กันน้ำได้
    •  
ขึ้น Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-AIT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67 กันน้ำได้
    •  
ขึ้น Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-IT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR , up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67 กันน้ำได้
    •  
ขึ้น Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-ITM

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 20 เมตร IR ระยะไกล
    •  
ขึ้น Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-AITZ

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD เมนู, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 20 เมตร IR ระยะไกล
    •  
ขึ้น Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-VPIT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  
True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67, IK10
    •  ขึ้น Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-AVPIT3Z

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
เลนส์โฟกัสปรับได้ที่ 2.8-12 มม
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  
True WDR, up to 120dB
    •  
เทคโนโลยี EXIR 2.0 ถึง 40 เมตร IR ระยะไกล 
    •  IP67, IK10
    •  ขึ้น Coax(HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-ITE

    •  CMOS ประสิทธิภาพสูง 2 ล้านพิกเซล
    •  
เอาต์พุตอะนาล็อก HD, ความละเอียดสูงสุด 1080P
    •  
True กลางวัน / กลางคืน
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  EXIR 2.0, up to 20m IR distance
    •  IP67
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)
    •  PoC.af


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-IT1E

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  EXIR technology, up to 20m IR distance
    •  IP67
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)
    •  PoC.af & PoC.at


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-IT3E

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  EXIR technology, up to 40m IR distance
    •  IP67
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)
    •  PoC.af & PoC.at


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D8T-IT5E

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  EXIR technology, up to 80m IR distance
    •  IP67
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)
    •  PoC.af & PoC.at


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-IT1E

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  EXIR technology, up to 20m IR distance
    •  IP67
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)
    •  PoC.af


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D8T-IT3E

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  EXIR technology, up to 40m IR distance
    •  IP67
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)
    •  PoC.af


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE11D8T-PIRL

    •  2 MP high performance CMOS
    •  Ultra-low light
    •  1920 × 1080 resolution
    •  2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens
    •  PIR detection, visual alarm
    •  120 dB true WDR, 3D DNR
    •  EXIR 2.0, smart IR, up to 20 m IR distance
    •  IP67
    •  Up the coax (HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IRE

    •  2.0 megapixel high-performance CMOS
    •  HD analog output, up to 1080p resolution
    •  2.8 mm, 3.6 mm, 6 mmfixed focal lens
    •  True Day/Night
    •  Up to 20 m IR distance
    •  IP66
    •  PoC.af
    •  Up the Coax (HIKVISION-C)


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IRF

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  Smart IR
    •  Up to 20 m IR distance
    •  IP66 weatherproof
    •  Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IT1F

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  Smart IR
    •  Up to 20 m IR distance
    •  IP66 
    •  Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IT3F

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  Smart IR
    •  Up to 40 m IR distance
    •  IP66 
    •  Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE16D0T-IT5F

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  Smart IR
    •  Up to 80 m IR distance
    •  IP66 
    •  Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS


รูปภาพ

 รุ่นกล้อง

 คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

DS-2CE56D7T-VPIT

    •  2 Megapixel high-performance CMOS
    •  Analog HD output, up to 1080P resolution
    •  True Day/Night
    •  OSD menu, DNR, Smart IR
    •  True WDR, up to 120dB
    •  EXIR technology, up to 20m IR distance
    •  IP66 weatherproof & vandal proof
    •  Up the Coax(HIKVISION-C)
 

 
 

ช่องทางการติดต่อ

     

  

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
:
   :